BARBARA ADAMOWICZ
Urodzona w Nowym Sączu. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w 1977 r. Dyplom w pracowni wystawiennictwa u prof. Leszka Wajdy na Wydz. Architektury Wnętrz. Pracuje twórczo kreując malarstwo i rysunek. Zrealizowała 13 wystaw indywidualnych. Brala udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą min. V Annuał International Exhibition of Miniaturę Art. Toronto Kanada 1991, Wystawa Salon Malarstwa ZPAP Wystawa 80-lecia ZPAP Kraków 1992r, Wiosenny Salon Malarstwo i Rzeźba ZPAP - Pałac Sztuki Kraków 1994, Jubileuszowa Wystawa Oddz. ZPAP w Nowym Sączu, Galeria Pryzmat Kraków, Wiosenny Salon Malarstwa i Rzeźby ZPAP - Kraków 1996, II i III Biennale Małych Form Malarskich Toruń 1997, Wystawa "Begegnung mit Polen" Schwerte 1997, Wystawy Nowosądeckiego Oddz. ZPAP [ 1979 -1996] Salon '97, Salon '98, Salon '99. Uczestniczyła w Ogólnopolskich i Międzynarodowych Plenerach Malarskich. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana min. w 1984 r. otrzymała nagrodę im. Bolesława Barbackiego. Prace artystki znajdują się w kolekcjach: Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, w Galeriach BWA oraz w kolekcjach prywatnych.

byli w Galerii