Janusz Bałdyga

Urodzony w 1954 r. w Lublinie. Studiował w ASP w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Uzyskał dyplom w 1979 r. Zajmuje się performance, rysunkiem , jest autorem instalacji i realizacji przestrzennych. Członek i współzałożyciel grupy plastycznej "Pracownia" ( 1976-81), współprowadzący pracownie "Dziekanka" (1977-79).

Jest członkiem Akademii Ruchu. W dorobku artystycznym posiada wiele realizacji : performance, działań ulicznych, instalacji obiektów przestrzennych. Brał udział w wystawach, sympozjach i manifestacjach artystycznych w kraju i za granicą.

performance ,28 września 1999 r. podczas
VII Małego Festiwalu Form Artystycznych