Józef
Baran

Spotkanie z krakowskim poetą, który w galerii czytał swoje wiersze, było imprezą IV Małego Festiwalu Form Artystycznych, 21 pazdz. 1996 roku.

 

byli w galerii