Jerzy Bereś
Jerzy Bereś był gościem zaproszonym na wieczór autorski w ramach II Małego Festiwalu Form Artystycznych. Artysta ilustrował spotkanie obrazami z video. Zaakcentował w galerii swoje 40-lecie pracy twórczej, przyjmując gratulacje i kwiaty od przyjaciół.

byli w galerii