Barbara Dawdzik - Brzozowska sklada autograf

 

Rysunki Barbary Dawdzik - Brzozowskiej prezentowane byly na wystawie od 17 do 25 wrzesnia 1996 podczas V Malego Festiwalu Form Artystycznych

 

Barbara
Dawdzik - Brzozowska

byli w Galerii