Antoni Kenar
(1906-1959) Wystawa rzezby i rysunków Antoniego Kenera w Małej Galerii była pierwszą prezentacją twórczości pośmierci artysty
poza Zakopanem. Przypominano znakomitą postac pedegoga i wychowawcy kilku pokoleń polskich rzezbiarzy , wieloletniego dyrektora
zakopiańskiej szkoły plastycznej-od 1967 r. PLSP noszącego jego imię.
Otwarcie wystawy 7 lutego 1995 r. z udziałem córki Urszuli Kenar, połączono z propagowaniem idei budowy Muzeum Artysty w Zakopanem, któro podjęło Towarzystwo Miłośników Antoniego Kenara. Wystawa trwała 20 dni.

byli w galerii