JULIAN KORNHAUSER
wieczór autorski
15 września 1998 r.