Grzegorz Kowalski
W latach 1959-1965 studia na Wydziale Rzeźby ASP w Warszawie w Pracowniach prof. Jerzego Jarnuszkiewicza i prof. Oskara Hansena. W 1965 r. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem i podjął pracę pedagogiczną w ASP. Od 1996 jest profesorem zwyczajnym.

(obiekty i rzeźba - VI Mały Festiwal Form Artystycznych '98
- wystawa 6-15 października 1998 r.)