Ryszard Krynicki
Poeta pokolenia 1968 - zwanego przez krytykę literacką Nową Falą. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych związany był z ruchem opozycji demokratycznej w Polsce. W latach 1976-1980 objęty był zakazem druku. W 1968 roku debiutował tomikiem poezji "Pęd pogoni, pęd ucieczki". Opublikował ponadto m.in."Akt urodzenia" (1969), "Organizm zbiorowy" (1975), "Nasze życie rośnie" (1978), "Niewiele więcej" (1981), "Wiersze, głosy" (1985 oraz wybory swoich wierszy i przekładów. Tłumaczy poetów języka niemieckiego, głównie Nelly Sachs, Paula Celana i Reinera Kunze.

(wieczór poezji 30. września 1999 r.
Podczas VII Małego Festiwalu Form Artystycznych)