Antoni Janusz
Pastwa

Wystawa Antoniego Janusza Pastwy w Małej Galerii była wspaniałym pokazem podczas IV Małego Festiwalu Form Artystycznych. Wernisaż 26 wrzesnia 1996 r. stał się pretekstem do spotkania z osobowościami polskiej rzezby. Autorowi towarzyszył prof. Adam Myjak rektor warszawskiej ASP. Rzezby Antoniego Janusza Pastwy oglądano do 6 pazdziernika.

byli w galerii