Podczas IV Małego Festiwalu Form Artystycznych rzezbiarz pokazał swoje pakiety i medale. Wystawa trwała od 17 do 27 pazdziernika 1996 r.

byli w galerii