Wojciech Sadley
Urodził się w Lublinie. Studiował w Wyższej Szkole Muzycznej a następnie na Wydziale Architektury Wnętrz (dyplom w 1954 r.) oraz na Wydziale Malarstwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w 1959 r.). Uprawia malarstwo, rysunek, collage, tkaninę unikatow± i eksperymentaln±, kompozycję przestrzenn±.

Jest profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ma za sob± wystawy indywidualne, brał udział w wystawach poza granicami kraju - zarówno sztuki polskiej jak i międzynarodowej. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Jego prace znajduj± się w najważniejszych muzeach polskich a także w kilkunastu muzeach i kolekcjach prywatnych za granic± : w Europie, Ameryce Północnej, Azji i Afryce.

- wystawa taniny artystycznej 26.X-10.XI listopada 1999 r. na VII Małym Festiwalu Form Artystycznych'99