Marek Sapetto, prof. ASP w Warszawie, zaproszony został na II Mały Festiwal Form artystycznych. Pokazał w galerii malarstwo. Wystawa trwała od 4 do 18 pazdziernika 1994 r.

byli w galerii