Maciej Urbaniec
Profesor Akademii Sztuk Pięknych, członek Alliance Graphique Inrernacjonale, jeden z założycieli i prezes w larach 1992-94 Towarzystwa Grafików Projektantów. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i w Warszawie. W 1958 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego. Specjalizuje się w projektowaniu plakatów i grafiki książkowej Jest laureatem licznych nagród m.in. otrzymał cztery złote medale na Biennale Plakatu w Katowicach, dwa srebrne medale na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Książki w Lipsku oraz 15 nagród "Plakat Roku" w konkursach "Najlepszy plakat Warszawy" (1964-1980). Pracę dydaktyczną rozpoczął w 1970 roku w ASP we Wrocławiu i w ASP w Warszawie.

- wystawa plakatów 1-9 września 1999 r. na
VII Małym Festiwalu Form Atystycznych'99