Władysław Pluta
Urodził się w 1949 r. Ukończył studia na Wydziale Form Przemysłowych w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uznany plakacista polski . Laureat wielu nagród m.in: na VII Ogólnopolskim Biennale Plakatu w Katowicach (1977),Grand Prix na XI Ogólnopolskim Biennale Plakatu w Katowicach(1985), International Exhibition of Graphic Design w Zagrzebiu, (Jugosławia)1987r. International Biennal of Industrial Design,Lublana(Jugosławia) 1988 r. Wiosenny Salon Plakatu w Wilanowie(1992). Wystawiał swoje prace m.in: w Warszawie, Krakowie i w Helsinkach. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków ,Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych,członkiem Komisji Ergonomicznej Polskiej Akademii Nauk oddział w Krakowie oraz Towarzystwa Grafików Projektantów. Jest wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.Wystawa 27.IX-8.X 2001

 

Młodzież szkolna na lekcji Wych. Plast.

fot. PM