LESZEK SOBOCKI

Nowosądecka Mała Galeria
18.X-26.X 2001

Urodził się w 1934 roku w Częstochowie. W latach 1953 -1956 Studiował w Stalino- grodzie na Wydziale Grafiki Propagandowej. Od 1956 do 1959 roku studiował Malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

W latach 1959-1960 uczył się w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Łodzi. Jest współzałożycielem i członkiem artystycznej grupy WPROST, która działała w latach 1966 do1986r. prezentując 19 wystaw. Uczestniczył w około 200 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, m.in. Romantyzm i Romantyczność, Polaków Portret Własny, Myśl Artysty,w 100-lecie śmierci Norwida, Polonia, Obrazy Śmierci, 100 Lat Zachęty. Miał wystawy induwidualne m.in. W Sztokholmie, Mediolanie, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Częstochowie i Zakopanem. Za swoją twórczość artystyczną otrzymał dużo nagród i wyróżnień.

wystawa >>