Wieczór autorski Bogusława Schaeffera
4 wrzesnia 2001 roku - godz. 18
- koncert w wykonaniu Bogusława Schaeffera i Andrzeja Rzymkowskiego (saksofon)
- otwarcie wystawy grafiki Boguslawa
Schaeffera
Światowe prawykonania dwóch kompozycji Bogusława Schaeffera, były mocnym akcentem inaugurującym
IX Mały Festiwal Form Artystycznych w Nowosądeckiej Małej Galerii.
Najlepszą scenerią dla oryginalnych dzwięków były fascynujące grafiki autorstwa Bogusława Schaeffera.

Bogusław Schaffer uprawia sztukę od lat 50. Dzisiaj już nikt nie jest w stanie, nie wyłączając samego artysty, ogarnąć choćby pamięcią rozmiarów niezmiennie złóżonej tworczości. Kompozytor napisał dotychczas 430 utworów muzycznych, z których niemal każdy opiera się ma odrębnej idei dzwiękowej. Shaffer zawsze tworzył poza konwencjonalnymi stylami, a tym bardziej poza muzycznymi modami: jego muzyka nie miała nic wspólnego z neoklasycytyzmem, z dekafonią rozumianą ściśle, z nową prostotą czy minimal music. Kompozytorowi udało się zatem ukształtować własna wizję muzyki - muzyki absolutnie odrębnej, wewnętrznie złożonej i niejednolitej, która tak trudno poddaje się kwalifikacjom. Dla jednych stanowi to podtawę do tego, by określając kompozytora w kategoriach twórcy kontrowersyjnego, innym pozwala na odkrywanie w Schaefferowskiej muzyce wciąż nowych pokładów inwencji i inspiracji.

utwór ,Pour Piano na fortepian" Bogusława Schaffera
,Dialog na saksofon (s,a) i fortepian" - saksofonista Andrzej Rzymkowski
kliknij aby posłuchać

Schaeffer to także autor 40 dramatów, 17 książek teoretycznych poświęconych przede wszystkim nowej muzyce, ale także muzycznej tradycji, profesor kompozycji w salzburskim "Mozarteum" i krakowskiej Akademii Muzycznej, instrumentalista i wreszcie reżyser swoich sztuk teatralnych. Przez pół wieku ten wibitny kompozytor i dramatopisrz zrobił tyle, że można by obdzielić jego artystyczną bigrafi niejednego, lecz wielu artystów. Schaeffer nadal pracuje bardzo szybko i dużo: mnoży pomysły, nieustannie poszukuje nowych idei. Innymi słowy, prowadzi nader ryzykowną grę w czasach, kiedy znacznie rozsądniej - z pragmatycznego punktu widzenia - byłoby zadbać o umacnianie na zewnątrz swojej pozycji. jednakże u Ąródeł filozofii twórczej Schaeffera leży głębokie przeświadczenie, że sztuka to nieskończony potencjał możliwości, a zadaniem artysty jest tego potencjału jak najpełniejsze wykorzystanie.

pamiątkowe autografy

z uczestnikami koncertu


otwarcie wystawy grafiki Boguslawa Schaeffera

dalej >>

tekst: Joanna Zając
fot. PM