Stanisław Trzeszczkowski
ur. w 1945 r. Ukończył Liceum Plastyczne w Supraślu i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Grafiki uzyskując dyplom z wyróżnieniem w roku 1972 r. Jest autorem wielu projektów tkanin artystycznych. Zajmuje się teorią i promocją kultury i wzornictwa.
Obecnie jest profesorem UWM w Olsztynie pełniąc funkcję dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych. Zajmuje się malarstwem, grafiką, rysunkiem a zwłaszcza tkaniną unikatową. Zrealizował do tej pory 59 wystaw indywidualnych i brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Prace artysty znajdują się w wielu światowych zbiorach sztuki, m.in. we Włoszech, Meksyku, USA, Francji, Niemczech, W. Brytanii, Szwecji i Finlandii.
Wystawa 9.X-17.X 2001
 

fot. PM