PROGRAM i WYSTAWY
w ramach X
Małego Festiwalu Form Artystycznych

 

2 września, godz. 18
wernisaż grafiki prof. Michała Klisia
(wystawa od 2 -13 IX)
Inauguracja X Małego Festiwalu Form Artystycznych

9 wrzesnia, godz. 18
DUET FORTEPIANOWY z udzialem Piotra Gródeckiego i Miroslawa Hebrowskiego

14 września, godz. 18
wernisaż rzeźby prof. Stanisława Słoniny
(wystawa 14 - 25 IX)

16 do 21 września
akcja artystyczna Andrzeja Szarka
"Cultus Terrae"

26 września, godz. 18
wernisaż malarstwa prof. Jana Pamuły
(wystawa 26 IX - 7 X)

10 października, godz. 18
wernisaż tkaniny Heleny Sułkowskiej - Pawlik
(wystawa 8 - 20 X)

15 października, godz 18
"Alicja w krainie Artystów"
Spotkanie w gronie przyjaciół w ramach jubileuszu 25 lat pracy artystycznej Alicji Hebdy, dyrektora Małej Galerii.

25 października, godz 18
wernisaż plakatu Stasysa Eidrigeviciusa
(wystawa 22 X - 5 XI)

Medal okolicznościowy
z okazji X - lecia
Małego Festiwalu
Form Artystycznych

Nowosądecka Mała Galeria
33-300 Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 76
tel/fax 018 4435563, tel.4422888

Dyrektor Festiwalu: Alicja Hebda
Opiekun artystyczny Festiwalu: Andrzej Szarek


strona główna Galerii