Stasys Eidrigevicius urodził się na Litwie w 1949 r. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie.
W Polsce mieszka od 1980 r. Jest artystą wszechstronnym; maluje, rysuje, rzeźbi, tworzy plakaty, ilustracje do książek i wydawnictw, uprawia performance, realizuje autorskie sztuki teatralne. Jego prace znajdują się w prestiżowych galeriach świata.

Wernisaż
25 pazdziernika 2002
Nowosądecka Mała Galeria


fot. PM