Helena Sułkowska-Pawlik
Urodziła się w 1940 r. w Tylmanowej. Studiowała w PLTP w Zakopanem pod kierunkiem A. Kenara i Tadeusza Brzozowskiego. Ukończyła ASP w Warszawie na Wydz. Rzeźby w pracowni profesora M. Wnuka oraz na Wydz. Malarstwa i Grafiki w Katedrze tkaniny artystycznej pod kierunkiem prof. A. Śledziewskiej. Uprawia tkaninę artystyczną i tkanino - rzeźbę.
Od 1966 r. do 1996 r. Była kierownikiem, projektantem w Zakopiańskich Warsztatach Wzorcowych. Zrealizowała ponad 20 wystaw indywidualnych i brała udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Wernisaż 10 wrzesnia 2002
Nowosądecka Mała Galeria

fot. PM