Henryk Mikołaj Górecki

Wybitny polski kompozytor. Urodził się 6 XII 1933 r. w Czernicy k. Rybnika. Studiował kompozycję w klasie Bolesława Szabelskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademii Muzycznej) w Katowicach. (1955 1960).

Od 1965 r. pracował w PWSM gdzie wykładał m.in. Kompozycję i Instrumentalizację. W 1975 r. został Rektorem PWSM i pełnił tę funkcję przez cztery lata.

W 1992 r. III SYMFONIA Henryka Mikołaja Góreckiego trafiła na pierwsze miejsca amerykańskich i angielskich list przebojów, a o Góreckim zaczął mówić cały świat.

spotkanie z kompozytorem: 24 października 2003


Wiceprezydent miasta Nowego Sacza Stanisław Kaim

2003 rok jest JUBILEUSZOWYM ROKIEM MISTRZA HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO -
Jego 70 leciem urodzin. Spotkanie z kompozytorem w Małej Galerii było również okazją do złożenia WIELKIEMU TWÓRCY najserdeczniejszych życzeń


Licznie zgromadzeni Sądeczanie wsłuchiwali się w opowieści profesora, który wspominał o trudnych chwilach własnej twórczej biografii, rozprawiał o sztuce tworzenia, talencie i inspiracjach.


Kapela z Podegrodzia i jej przerywniki muzyczne

Był to szczególny wieczór - spotkanie z wielką osobowością dostarczyło wszystkim nam wspaniałych doznań, które będziemy w sobie zawsze pielęgnować.
     

 

fot. Paweł Majewski
Piotr Drodzik