A n d r z e j S z a r e k

Nowosądeczanin, artysta rzeźbiarz, realizator akcji artystycznych, wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, Instytucie Sztuki w Cieszynie oraz w WSB-NLU w Nowym Sączu.

Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i zorganizował ponad 30 indywidualnych pokazów swoich dzieł, a także ponad 50 happeningów i akcji artystycznych w Polsce i za granicą.

Od 1990 r. jest artystycznym opiekunem Nowosądeckiej Małej Galerii. W 2000 roku został członkiem Rady Artystycznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

akcja w Małej Galerii - 12 listopada 2003


...żeby otrzymać medal, trzeba się zawsze w coś wpakować - uważa Andrzej Szarek

" Wszystkie

strony medalu"

 

fot. Piotr Drozdzik
Paweł Majewski