Jan Stanisław Wojciechowski
Urodził się w 1948 r. Artysta, krytyk, kurator, specjalista w zakresie wiedzy o kulturze i polityce Kulturalnej. Obecnie adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim. 1967-1973 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - MA Wydział Rzeźby. 1993 - Doktorat - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydź. Filozofii o Nauk Społecznych - Ph. D ("Współczesna kultura sztuk pięknych") 1975-1994 - Brał udział w seminariach i konferencjach naukowych w kraju i zagranicą, publikacje m.in. w Polish Art Studies i Kulturze Współczesnej.

Ważniejsze książki: Postmodernistyczna Kultura Sztuk Pięknych(1995), Wokół polskiej rzeźby lat 70 i 80 (1997), Jaki rozum po katastrofach (Wokół polskiej sztuki lat 90) (1998). 17 indywidualnych wystaw oraz udział w ponad 60 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (m. in. Galeria Studio w Warszawie, Camera Obscura w Sztokholmie, Herning Kunstmuseum w Danii, Biennale Sao Paulo) w kraju i za granicą. Ponad 100 recenzji, esejów i szkiców naukowych nt. sztuki współczesnej w czołowych pismach kulturalnych i fachowych w Polsce i za granicą. Zorganizował ponad 30 wystaw indywidualnych i zbiorowych najwybitniejszych artystów polskich (m. in. w Galerii TP., Narodowej Galerii Zachęta, Birkhof Park k. Düsseldorfu) w tym wystaw “Nowoczesna Rzeźba Polska" Dyrektor artystyczny Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (1990-1996), Dyrektor Insytutu Kultury w Warszawie (1996-2001), V-ce dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, Sekretarz Generalny Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.

wernisaż 2 września 2004 roku


Inauguracja XII Małego Festiwalu Form Artystycznych
Akcja artystyczna Andrzeja Szarka
>>
 

fot. Paweł Majewski