XIII Mały Festiwal Form Artystycznych

6 .09.2005 - prof. Janusz Karbowniczek - malarstwo
Inauguracja XIII Małego Festiwalu Form Artystycznych.
Godz. 18

15.09 2005.- Jan Jakub Należyty - recital.

Recital - godz. 18

23.09.2005 - Andrzej Pągowski - plakat
Wernisaż .godz. 18

7.10 2005 - Edward Lutczyn - Rysunek satyryczny.
Wernisaż - godz. 18

14.10.2005 - prof. Aleksander Lasoń - kompozytor.
Wieczór z muzyką. godz. 18

21.10.2005 - prof. Zbigniew Bajek - Fotografia.
Wernisaż - godz. 18

październik 2005 - Urszula Kozioł - Wieczór poezji.
Spotkanie godz. 18 ( termin podamy w zaproszeniu)

O ewentualnych zmianach oraz dodatkowych imprezach
festiwalu będziemy zawiadamiać oddzielnie.

Przyjdź i przyprowadź swoich przyjaciół

strona główna