Celem wystawy "SALON '2003" jest prezentacja i konfrontacja na wspólnej płaszczyźnie najnowszych zjawisk i trendów w sztukach plastycznych /malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, tkanina, instalacja itp./ artystów nowosądeckiego Oddziału ZPAP, artystów profesjonalnych urodzonych na Sądecczyźnie, bądź związanych z tym regionem oraz artystów z zagranicy /z miast zaprzyjaźnionych z Nowym Sączem/.


Piotr Zbrożek
II Nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza,
wręcza Józef Wiktor-prezydent Miasta

prof. Adam Brincken
Wyróżnienie honorowe - Medal Pamięci Bolesława Barbackiego

Robert Hubner
Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta
Nowego Sącza, wręcza Artur Czernecki-przew. Rady Miasta

Kazimierz Twardowski
Nagroda im. Bolesława Barbackiego,
wręcza Józef Wiktor-prezydent Miasta

Wystawa odbywała się w maju i czerwcu 2003 r. w Galerii "Dawna Synagoga" Muzeum Okręgowego
w Nowym Sączu. Uroczyste otwarcie nastąpiło dnia 23 maja 2003 r. Inicjatorem i koordynatorem wystawy "SALON'2003" jest Oddział ZPAP w Nowym Sączu.
Współorganizatorami są: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu i Nowosądecka Mała Galeria.


Resovska Margita - w-ce dyrektor Sarisskiej Galerii w Presovie, dalej Józef Pogwizd przew. Oddziału ZPAP, Artur Czernecki, Józef Wiktor prezydent

od lewej: Józef Wiktor-prezydent, Józef Pogwizd, Wacław Kawiorski dyr. Muzeum Okręgowego, Alicja Hebda-dyr. Małej Galerii, prof. Jan Pamuła-rektor ASP w Krakowie

Uchwałą Zarządu Oddziału w Nowym Sączu, przy akceptacji Zarządu Okręgu ZPAP w Krakowie, na wniosek Komitetu Obchodów Rocznicowych Pamięci Bolesława Barbackiego,
w 2002 roku został ustanowiony jako Honorowe Wyróżnienie, Medal Pamięci Bolesława Barbackiego, który jest przyznawany na Dorocznych Wystawach Oddziału ZPAP w Nowym Sączu Osobom i Instytucjom zasłużonym dla Sztuki i Kultury.

W 2002 roku uhonorowano: Jerzego Beresia - artystę rzeźbiarza, Andrzeja Szarka - artystę rzeźbiarza, Okręg Krakowski ZPAP, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Nowosądecką Małą Galerię.

W 2003 roku Medalem Pamięci Bolesława Barbackiego uhonorowano: prof. Adama Brinckena i Rocznik Sądecki.


"Medal Pamięci Bolesława Barbackiego"
proj. Andrzej Szarek

Edita Voloscukova
Nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza,
wręcza Józef Wiktor

Mieczysław Smoleń
Sekretarz komitetu redakcyjnego Rocznika Sądeckiego - Medal Pamięci Bolesława Barbackiego, wręcza Józef Wiktor

otwarcie Wystawy -

foto P. Drozdzik