A N D R Z E J   G Ó R S Z C Z Y K   "SĄDECKIE LIRYKI I ŻARCIKI"   /"Ballada o marynarzach z Titanica", autor: Andrzej Górszczyk/ 

foto: archiwum MG ©