A N N A   K A L W A J T  Y S  -  performance w ramach XXVI MFFA 

trzepiecińska bogdan hołownia recital mala galeria teatr wasowski przybora kabaret starszych panów foto: Piotr Droździk ©