Śpiewał, mając już 4 lata, w duecie ze swoją matką, która występowała w amatorskich zespołach i chórach. Romans Ja wstretił was śpiewali na dwa głosy. Alosza urodził się w Stawropolu, na przedpolu Kaukazu, gdzie poznawał muzykę zamieszkujących tam różnorodnych kultur - rosyjską, rumuńską, mołdawską, żydowską, kozacką. Ukończył średnią szkołę muzyczną w Moskwie jako chórmistrz. Przez pewien czas prowadził chóry, potem rozpoczął studia na anglistyce i wyjechał do Polski na studia polonistyczne. Ukończył je na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i rozpoczął tam pracę jako asystent.

Podczas studiów występował w teatrach i kabaretach studenckich, grał na fortepianie w zespołach jazzowych. W Krakowie śpiewał z dużym powodzeniem w słynnym kabarecie elity kulturalnej, który był również swoistą oazą wolności słowa - w "Piwnicy pod Baranami". Mieszka na stałe w Krakowie, wykłada językoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, koncertuje w Polsce i za granicą (Paryż, Berlin, Nowy York, Chicago itp.), grywa również w filmach ( m. in. "Europa, Europa", "Ekstradycja")

spotkanie 16 listopada 2005

foto/film

Paweł Majewski