Jerzy Brzuskiewicz

Urodził się 28 marca 1946 w Lingen/Erns, Niemcy. W latach 1964 - 70 studiował w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych , obecnie Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Mieszka i tworzy w Toruniu. Bierze udział w niektórych wystawach, konkursach i plenerach artystycznych. W 1981 i 1999 był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2000 roku.

W latach 1989-93 był członkiem Zarządu Głównego ZPAP, a obecnie jest Prezesem okręgu Toruńskiego ZPAP

wernisaż 8 marca 2005 r.

fot. Paweł Majewski