B U D D Y Z M   W   S Z T U C E   T Y B E T A Ń S K I E J   -  wystawa  /  W O L N O Ś Ć   U M Y S Ł U  -  wykład Karola Ślęczka 

 

Materiał filmowy jest własnością Małopolska TV ©

  Posłuchaj wykładu: