Zofia Demkowska
1919 - 1991 Studia artystyczne na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskała w 1952 roku. Pracowała twórczo w zakresie RzeĽby i Medalierstwa. Członek Międzynarodowej Federacji Medalierów FIDEM - bierze udział we wszystkich jej wystawach i kongresach.

Prezentowała swoje prace sna wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granic±. Jej prace znajduj± się w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych na całym ¶wiecie. Wystawa 14.I-5.III 2003

 

fot.PM