WIECZÓR    AKTORSKI
Fragment monodramu "AUDIENCJA V" B. SCHAEFFERA
w reżyserii
MIKOŁAJA I ANDRZEJA GRABOWSKICH

NOWOSĄDECKA MAłA GALERIA
9 WRZEŚNIA 2000 R. WYKONYWANA PRZEZ ANDRZEJA GRABOWSKIEGO "AUDENCJA V" BOGUSŁAWA SCHAEFFERA, JEST OSTATNIĄ Z PIĘCIU KOMPOZYCJI TEATRALNYCH O TYM TYTULE. MA ONA FORMĘ WYKŁADU O MUZYCE POZORU STARANNIE PRZYGOTOWANEGO. ALE W MIARĘ JAK WYKŁAD DEFORMUJE SIĘ PRZEZ NATŁOK INNYCH WĄTKÓW, POZOSTAJĄ Z NIEGO TYLKO SZCZĄTKI. AKTOR WIEDZIONY PRZEZ NOWE IDEE PRZECHODZI W SFERY WYPOWIEDZI ZUPEŁNIE ODLEGŁEJ OD MUZYKI, O KTÓREJ NA POCZĄTKU BYŁA MOWA. WYKŁADOWCA, JAK KAŻDY CZŁOWIEK, MA SWOJE PROBLEMY, PASJE, KOMPLEKSY, ULUBIONE TEMATY.

 

powrót