Włodzimierz Kunz
Wystawa grafiki
Nowosądecka Mała Galeria
24.10.2000 r.

 


 

powrót