Wieczór Autorski
Nowosądecka Mała Galeria 3 październik 2000 roku

 

 W przedziale pojawia się mężczyzna o frapującej osobowości. Jan Kanty Pawluśkiewicz, malarz i kompozytor. Człowiek renesansu. Poprzez humor i muzykę emanuje życiodajną energią. Aura wciąga, chciałoby się jeszcze pobyć z Janem Kantym.
 

Uroczyste otwarcie wieczoru
przez gospodynię festiwalu.

Pamiątkowe autografy

Wywiad z artystą przeprowadziła
Marta Smyda -
RADIO PLUS
kliknij aby posłuchać
powrót