J E R Z Y   F O B E R   I   P R A C O W N I A   A T E L I E R    Jerzy Fober Karolina Pawlak Katarzyna Grudniewska Juraj Gramantik Simon Hološka Grzegorz Majchrowski Branislav Tomčik     fragment wernisażu:  

 foto: Piotr Droździk ©