F O T O M O T Y W A    Pokaz prac warsztatowych studentów z Cieszyna i Nowego Sącza.

 foto: Andrzej Naściszewski ©