W Y S T A W A    P R A C    Z B Y L U T  A    G R Z Y W A C Z A        otwarcie wystawy:  

foto: Marcin "Cinek" Sarota i archiwum MG ©