Barbara Gurba

Ukończyła Instytut Wychowania Plastycznego na WSP w Warszawie. Zajmowała się malarstwem i rysunkiem. Brała udział w wystawach ZPAP oddziału Nowy Sącz, a także w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą. Otrzymywała nagrody i wyróżnienia m.in. Nagroda Prezydenta Miasta Nowego Sącza za rok 1993. Była znakomitym pedagogiem i wychowawcą. Zmarła 14 maja 2001 r.

4.XII 2001- 10.I 2002

fot. PM

powrót