fot. Anna Totoń

Józef Hołard
Urodził się w 1957 r. w O¶więcimiu. Studiował w Krakowskiej ASP na Wydziale Grafiki w Katowicach. W 1983 r. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni Tomasza Jury.

Od 1986 r. Pracuje w Instytucie Sztuki U¦ w Cieszynie na stanowisku adiunkta II st. Jest autorem szeregu wystaw indywidualnych w Bielsku Białej, Warszawie, Krakowie, Cieszynie, Zakopanem, Opolu, Tychach i za granic±, Niemczech, Austrii, Belgii. Brał również udział w wielu wystawach zbiorowych w Holandii, Szwajcarii, Horwacji oraz w Warszawie, Szczecinie, Bielsku Białej. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Wystawa 20.III-13.IV 2003

fot.PM