Krzysztof Jędrzejowski
Urodził się 17 marca 1955 r. W Zakopanem. Ukończył Liceum Plastyczne im. A. Kenara w Zakopanem oraz ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki w pracowni drzeworytu i ilustracji książki w 1980 r.

Uprawia rysunek, pastel, grafikę komputerową i grafikę użytkową. Jest autorem licznych plakatów, znaków graficznych, opracowań publikacji informacyjnych i reklamowych, jak również grafiki prasowej.

Swoje prace pokazywał na licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą m.in. W Norwegii, Bułgarii, Słowacji, Rosji, Francji, USA, Niemczech i Austrii. Za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m.in. Na III Triennale Grafiki polskiej w Katowicach.

wystawa 15.V-17VI 2003

fot.PM