J A C E K    K L E Y F F     -     recital w ramach XIX MFFA  

 

jacek kleyff mała galeria nowy sącz polska                                              foto: Marcin "Cinek" Sarota