A  N  D  R  Z  E  J     K  L  I  M  C  Z  A  K  -  D  O  B  R  Z  A  N  I  E  C  K  I      fragment wernisażu:

foto: Archiwum MG ©