Józef Knopek
Urodził się w 1955 roku w Cieszynie. Studiował w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie ¦l±skim w Katowicach filii w Cieszynie. W 1999 r. uzyskał tytuł adiunkta w zakresie grafiki warsztatowej w warszawskiej ASP. W macierzystej uczelni prowadzi zajęcia z grafiki warsztatowej i sitodruku. Zajmuje się grafik±, rysunkiem i fotografi±.

Brał udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych m.in. w Bielsku Białej, Katowicach, Częstochowie, Warszawie, Clemond i Opawie. Na Międzynarodowej Wystawie Grafiki w Toronto (2000 r.) Otrzymał II nagrode.

Wystawa 2.V-3.VI 2002

fot. PM