L E S Z E K   Ż Ą D Ł O   -   E U R O P E A N   A R T    E N S E M B L E       fragment koncertu:

 

foto: archiwum MG ©