L E C H   K O Ł O D Z I E J C Z Y K     fragment wernisażu:

 

foto: Janusz Bobrek (j.bobrek@sadeczanin.info) www.sadeczanin.info