Ryszard Ługowski - performance w ramach XVII MFFA

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

foto: Andrzej Szarek