M A C I E J   A L B R Z Y K O W S K I   fragment wernisażu:      

foto: Archiwum Małej Galerii ©