M A R E K   G Ł O W A C K I       fragment wernisażu:  

 foto: Archiwum Malej Galerii ©