Jerzy Martynów

Urodzony w 1956 r. w Tarnowie. Studiował malarstwo i architekturę wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uzyskał dyplom w pracowni prof. Włodzimierza Buczka w 1985 r. Zrealizował 42 wystawy indywidualne oraz brał udział w ponad 30 wystawach zbiorowych w kraju i za granic±, min. we Fracji, Danii, Niemczech, Kanadzie i Belgii. Jest założycielem tarnowskiej grupy plastycznej TA. Uprawia malarstwo, architekturę wnętrz, grafikę użytkow±, rzeĽbę i małe formy architektoniczne.
Wystawa 9.VIII-31.VIII 2001ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA WYSTAWY


Andrzej Szarek i jego uczniowie
fot. PM